Service
Nieuwsbrief

FAQ


Er worden vaak dezelfde vragen gesteld. Hieronder hebben we een overzicht van de meest gestelde vragen en het antwoord uiteraard!

Vraag 1 - Hoe werkt een accu?

Een accu is in wezen een chemische fabriek waarbij tussen de componenten, tijdens de lading en ontlading, elektronen overgedragen worden. De elektronen vormen de stroom waarop een auto kan starten of een lamp kan branden. De loodaccu bestaat uit de chemische componenten Looddioxide (positieve elektrode), Lood (negatieve elektrode) en verdund zwavelzuur (elektrolyt) en de combinatie van de 3 componenten (de "cel") levert 2 Volt. Bij ontladen draagt elk loodatoom van de negatieve elektrode 2 elektronen over aan een loodatoom van de positieve elektrode onder vorming van loodsulfaat.


Vraag 2 - Wanneer is een accu "leeg" en wanneer "vol"?
De reguliere accu's van onze leverancier worden uitgeleverd met een soortelijk gewicht van 1,280 kg/l. Met deze zuursterkte is de accu volledig geladen. Omdat elektrolyt tijdens de ontlading "verbruikt" wordt, kan d.m.v. een meting van de zuurdichtheid, de laadtoestand van de accu worden bepaald met een zuurweger (hydrometer). Wanneer de accu volledig ontladen is hangt af van de hoeveelheid elektrolyt in relatie tot de hoeveelheid positef en negatief actief materiaal. Een richtwaarde is echter 1,08 kg/l (LET OP: Dit is 100% ontlading en verantwoordelijk voor sulfateren en/of vervroegde uitval.)


Vraag 3 - Is een loodaccu slecht voor het milieu?

Nee: niet zolang een loodaccu niet opengebarsten is of gedumpt wordt in het milieu en ingeleverd wordt bij een inzamelpunt. De accu’s worden verzameld en gerecycleerd tot nieuw (secundair) lood dat weer in het productieproces te gebruiken is. Een bijkomend voordeel hiervan is dat minder looderts uit de milieu belastende mijnbouw noodzakelijk is. In Nederland worden bijna 99% van alle accu’s door de gebruikers bij de inzamelpunten ter verwerking aangeboden.


Vraag 4 - Hoe moet ik een accu bewaren als ik deze een tijd lang niet gebruik?

Over het opslaan van een accu doen zeer veel fabeltjes de ronde, bijvoorbeeld:

Ontlaad de accu langzaam met een lampje en laad deze vervolgens weer op voor opslag.
Ontlaad de accu en gooi deze leeg, vul hem vervolgens met gedestilleerd water.
Laad de accu en gooi deze leeg, vul deze vervolgens met gedestilleerd water.
Houd de accu altijd aan de lader.

Een accu ontladen met een lampje totdat deze het niet meer doet betekent dat de accu volkomen leeg is, dit is zeer slecht voor de accu. Ontladen en vullen met water is in feite de accu dwingen tot sulfateren. Laden en vullen met water is feitelijk onmogelijk omdat als de accu gekiept wordt (iets wat zeer slecht is voor het milieu!) 50% van het zuur achterblijft in de platen en de separatie. Met een goed afgeregelde druppellader kan een accu zonder problemen aangesloten blijven. Een accu constant aan een ongeregelde lader houden leidt echter tot overmatige corrosie van de positieve platen en waterverbruik.

De juiste procedure voor opslag is:

Koppel de accu los van het systeem (eerst de min-pool) zodat lekstromen de accu niet kunnen ontladen.
Vul het elektroyt indien noodzakelijk tot aan de MIN streep aan met gedestilleerd water, nooit met zuur.
Zet de accu aan de lader en laat deze zolang laden totdat voor tenminste 2 uur de spanning en het soortelijk gewicht van het elektrolyt niet meer verandert (s.g. 1,28).
Vul het niveau aan tot aan de MAX streep of tot op de indicator.
Maak het deksel en de polen goed schoon zodat er geen lekstromen kunnen lopen over het deksel die de accu ontladen.
Zet de accu koel en droog weg.
Controleer elke 3 maanden het soortelijk gewicht van het elektrolyt. Is deze 1,24 of lager, laad de accu dan bij.

Indien deze regels in acht genomen worden kan de accu vele jaren meegaan!

Vraag 5 - Wat voor onderhoud heeft een accu nodig?

Doordat de accu’s steeds minder water verbruiken is ook de hoeveelheid onderhoud steeds minder geworden. Desalniettemin kan een beetje onderhoud het leven van de accu sterk verlengen:

Controleer de hoeveelheid elektrolyt in de accu. Is deze onder de op de bak aangegeven MIN streep, of onder de in het vulgat aanwezige indicator, vul de accu dan bij met gedestilleerd water,
Controleer het soortelijk gewicht van het elektrolyt met een zuurweger; is het soortelijk gewicht lager dan 1,22, laad de accu dan bij tot 1,28, verwijder de “bloemkolen” van de polen en reinig de klemmen aan de binnenzijde,
Houd het deksel van de accu schoon en droog en vet de polen (voordat de klemmen aangesloten worden) in met zuurvrije vaseline.

Vraag 6 - Hoe kan ik mijn lege accu het beste laden?

Een “natte” accu kan in principe met elke acculader geladen worden. Er dient echter met drie punten rekening gehouden te worden:

Stem de lader op de te laden accu’s af. Neem een lader waarvan de maximale stroom nooit meer is dan 20% van de capaciteit. Nemen we als voorbeeld een CENTURION Robustak 70, dit is een 70Ah accu. De maximale laadstroom is dan 14A. Een juiste keuze ligt tussen de 10 en 20% in. In dit geval is 10A een goede keuze.
Gun de accu de tijd om volledig te laden. De meeste “goedkope” laders hebben een zogenaamde W-karakteristiek wat betekent dat de stroom afneemt als de spanning stijgt. Uitgaande van de hierboven genoemde Robustak 70, als deze 50% ontladen is dient er 35 Ah bijgeladen te worden. Met een constante laadstroom van bijvoorbeeld 7A zou dit 5 uur in beslag nemen. Dit is echter niet zo! Bepaal de laadtijd experimenteel door geregeld het soortelijk gewicht van het zuur te meten.
De “natte” accu’s hebben een centrale gasafvoer of stoppen met een ontluchting. Gedurende het laden hoeven de stoppen niet verwijderd te worden.

PAS OP: Bij het laden wordt het zeer explosieve knalgas gevormd. Sluit altijd eerst de klemmen van de lader aan op de accu voor je de stekker in het stopcontact steekt om vonkvorming te voorkomen. Ventileer de ruimte waar u de accu oplaadt. Rook niet en geen open vuur. Na het laden eerst de stekker uit het stopcontact halen en ventileren voor de klemmen worden verwijderd.


Vraag 7 - Hoe werkt een "Magic Eye"?
Een magic eye is in feite een mini zuurweger. In de vloeistof hangt een groen balletje dat gaat drijven bij een soortelijk gewicht van het elektrolyt > 1,25 kg/l gaat drijven. Een omkasting geleidt het balletje tot onder een transparant kunststof staafje: wanneer van buitenaf op het magic eye gekeken wordt schijnt deze groen. De accu is geladen. Is het magic eye zwart dan drijft het balletje niet en moet de accu geladen worden. Is het magic eye transparant dan raakt het balletje de vloeistof niet en MOET de accu bijgevuld worden met demi water. Heeft de accu geen reguliere vuldoppen (Ca/Ca "gesloten accu") dan dient de accu vervangen te worden.